Crafts

Ambacht. Erfgoed, economie en duurzaamheid. Programma Internationale Conferentie over de kracht van het ambacht, Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed & Fonds voor Cultuurparticipatie, 14-15 maart 2014.

Designers Meet Artisans. A Practical Guide, Craft Revival Trust, Artesanias de Colombia S.A. & Unesco, New Delhi, 2005.

Hand Made. Lang leve het ambacht. 7 clichés over het ambacht ontrafeld. 9 maart – 20 mei 2013, Bijlage naar aanleiding van de expo Hand Made in Museum Boijmans Van Beuningen, bij het NRC Handelsblad van 07/03/2013.

• Adamson, G. (ed.), The Craft Reader, Oxford and New York, Berg Publishers, 2010.

Ambachten en vakmanschap. Speciale bijlage bij het tijdschrift G – Geschiedenis, 5 (2013) 2.

• De Munck, B., Kaplan, S.L., and Soly, H. (eds.), Learning on the Shop Floor. Historical Perspectives on Apprenticeship, New York and Oxford, Berghahn Books, 2007.

• De Vooght, D., ‘Voorbij het traditionele vakmanschap? Living Human Treasures als borgingsmaatregel voor het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed’, in: Tijdschrift voor Industriële Cultuur, 30 (2013) 4, 2-9.

• Dupon, O., The New Artisans. Handmade Designs for Contemporary Living, London, Thames & Hudson, 2011.

• Falk, E. and Wallin Weihe, H.-J. (eds.), Living Crafts. Preserving, Passing On and Developing Our Common Intangible Heritage. International and National Ambitions, Hertervig Akademisk and Norwegian Crafts Development, 2009.

• Frayling, C., On craftsmanship. Towards a New Bauhaus. London, Oberon Masters, 2011.

• Halasa, M., and van der Plas, E. (eds.), The Future is Handmade. The Survival and Innovation of Crafts, The Hague, Prince Claus Fund for Culture and Development, 2003.

• Heij, G., Oude ambachten en beroepen, Terra, Arnhem, 2009.

• Johnston, L., Digital Handmade, London, Thames & Hudson, 2015.

• Jurling, B., Menselijk bedrijf. Van werkplaats tot eeuwigheid, Beilen, Pharos Uitgevers, 2012.

Klamer, A. (e.a.), Creatief vakmanschap in internationaal perspectief. Wat kunnen we leren van de Japanners, Chinezen, Indiërs, Italianen, Duitsers en Engelsen?, Stichting Economie en Cultuur, Rotterdam, 2012.

Klamer, A., Kotipalli, P., Jiang, L. (e.a.), Herwaardering ambachtscultuur hoofdzaak. Pleidooi voor de ontwikkeling van een ambachtscultuur in Nederland, Stichting Economie en Cultuur, Rotterdam, 2013.

• Lauwereyns, K., en Mertens. M., Hands On – 15 portretten / 15 handelingen, Davidsfonds, Leuven, 2013.

• Lis, C., en Soly, H. (eds.), Werelden van verschil. Ambachtsgilden in de Lage Landen, Brussel, VUB Press, 1997.

• Lucie-Smith, E., The Story of Craft. The Craftsman’s Role in Society, Oxford, Phaidon Press, 1981.

• Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, Gouden Handen. Ambachten in Nederland, Beilen, Pharos Uitgevers, 2013.

Scholtz, H., Een duurzame samenleving is maakbaar. De ambachtseconomie als hoeksteen voor een toekomstbestendig Nederland, Zoetermeer, Hoofdbedrijfschap Ambachten, 2012.

• Sennett, R., The Craftsman, London, Penguin Books, 2009.

• Souvereyns, G., en Vandenbulcke, E. (eds.), Handmade in Brugge. Stad van baanbrekend vakmanschap, Brugge, tapis plein vzw en Brugs Erfgoednetwerk (BEN), 2013.

• Uniquole, N. (ed.), Dit is Meesterlijk. Traditioneel vakwerk als inspiratie voor hedendaagse vormgevers, s.l., Fonds voor Cultuurparticipatie, 2013.

• Van Hoesel, P., Oosterling, H. en Uniquole, N., Toekomst in eigen hand. De ambachtseconomie in perspectief, Zoetermeer, Hoofdbedrijfschap Ambachten, 2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *